TASARIM TESCİLİ

Yurtiçi Tasarım Başvurusu

Ürünleriniz piyasadaki diğer benzerleri ile aynı fonksiyona sahip olsa da tasarımı ile ön plana çıkabilir.  Bu tasarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma haklarının elde edilmesi açısında tasarım tescili önem arz etmektedir. Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder. Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır.  

Yurtiçi Tasarım Tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmaktadır. Tek bir tasarım görseli ile  başvuru yapılabileceği gibi çoklu başvuru da yapılabilmektedir.

Çoklu başvuru, tek başvuruda birden fazla tasarım için tescil talebi yapılmasına imkan vererek başvuru sahiplerinin kolay ve daha az maliyetli başvuru yapabilmelerini sağlamaktadır. Süslemeler ve desen tasarımları hariç olmak üzere, birden fazla tasarımın aynı başvuruda işleme alınabilmesi için tasarımların veya tasarımın uygulandığı ürünlerin Locarno sınıflandırma listesinde belirtilen aynı sınıfa ait olmaları gerekmektedir.

PAYLAŞ: