MARKA TESCİLİ

Tanınmış Marka Başvurusu

Tanınmış markaların ulusal veya uluslararası düzenlemelerde yapılmış pek çok tanımı mevcuttur. Zira tanınmışlık her somut olayda farklılık gösteren, önceden belirlenmiş kriterlere uymayan ve zamanla değişen bir olgudur.

 

Genel olarak tanınmış markalar; “Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanabilir.

 

Bilen Patent olarak, tanınmış marka müracaatı konusunda güvenilir ve kaliteli vekillik hizmetimizden destek almanızı tavsiye etmekteyiz.

PAYLAŞ: