Ar-Ge Merkezi

Ar-Ge / Tasarım Merkezinizin oluşumu,onaylanması bir bütün olarak yönetilmesi, kanuni boyutlara uygunluğunun sağlanması, hak edilen teşviklerden yararlanılması, firmanın ve dolayısı ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak çıktıların devamlılığı, disiplini ve sürekliliğinin sağlanması için partneriniz Univation olarak 6 fazlı sürdürülebilir danışmanlık modelini sunmaktayız. 15 yıllık birikimimiz profesyonel teknik ve mali altyapılı uzman kadromuz ve akademisyenlerimiz ile knowhowımızı şirketinize entegre etmekteyiz.

 

Analiz ve Konfigürasyon döneminde kurulacak Ar-Ge / Tasarım Merkezi için, öncelikle kapsamlı bir analiz çalışması, Finansman planlarınızın incelenmesi ve Ar-Ge / Tasarım merkezi finansal gerekliliklerine uyumunun analizini gerçekleştirmekteyiz. Ar-Ge merkezince yapılan harcamaların finansal yapıya entegrasyonunu, 5746 sayılı kanunun uygulamalarını açıklayan eğitim ve çalıştaylarladestekliyoruz.Teşvik yönetiminin oluşturulması için firma içindeki birimlerde koordinasyonu sağlamaktayız.

 

Ar-Ge / Tasarım Merkezi’nin teknik, teknolojik ve ekonomik boyutlarda tasarlanması için Geliştirme çalışmalarını yürütmekte, Ar-ge/ Tasarım merkezi prosedürlerin oluşturulması, dokümantasyon ve bürokrasiyi sağlamaktayız. Ar-Ge / Tasarım Merkezi’nizin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca Belgelendirilmesi için başvuru dosyanızın ekleriyle birlikte hazırlanması ve süreçlere uygun olarak sunulması gerekmektedir. Univation, olarak gerekli her türlü araştırma,  analiz ve dokümantasyon çalışmalarını güncel mevzuat bilgimizle tamamlamakta, Ar-Ge/ Tasarım merkezi başvuru dosyasını hazırlayıp, Bakanlığa Başvuru yapılmasını sağlamaktayız.

 

Ar-ge / Tasarım merkezi ekibinin yetkinliklerinin arttırması için patent atölyeleri, inovasyon çalıştayları, liderlik, sadakat yükümlülüğü ve diğer kanuni gerekliliklerin eğitimlerini vererek, performans odaklı organizasyonel alt yapının güçlendirilmesi sağlamaktayız.

 
PAYLAŞ: