PATENT TESCİLİ

Yurtiçi / Yurtdışı Patent Faydalı Model Başvurusu

Patent, Ar-Ge'nin çıktısı ve sigortasıdır!

Bilen Patent, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile her bir buluş için profesyonel tarifname oluşturma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca patent başvuruları ve hizmetleri ile Bilen Patent, IP Stars’ta refere edilmektedir. IP Stars 1996’dan beri tüm dünyada fikri-sınai mülkiyet ve hukuk alanında tavsiye veren lider bir kaynaktır.

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi, lisans geliri elde edilmesi, taklitlere karşı hukuki yaptırım hakkı, ürünün piyasadaki fiyatının belirlenmesini gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belgedir. Sahibinin, haksız kazanç elde ettiği algısını yok eder. Sahibine rekabet avantajı ve ticari üstünlük sağlar.

Tescil edilen patentlerin sanayide uygulanması ile ülkede teknik, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlanmaktadır. Yurtiçi patent /faydalı model başvuruları Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmaktadır. Buluşunuzun yurtdışında da korunmasını istiyorsanız, izlenecek yolun buluş sahibi için daha uygun olduğunu karşılıklı görüşmelerle belirlemekteyiz.

 

Türkiye'de başvurusu yapılan bir patent, Türkiye'de geçerlidir. Buluş sahiplerinin tescil ettirmek istedikleri diğer ülkelerde de buluşlarını koruyabilmeleri 7 farklı başvuru yöntemi ile mümkün olabilmektedir.

1- Ulusal (Ülkesel) Başvuru: Eğer bir ya da birkaç ülkede koruma sağlanmak istenirse ilgili ülkelere direkt başvuru yapma şeklidir. 
2- Uluslararası Başvuru (PCT): Türkiye'nin de üyesi olduğu 152 üye ülkeyi içeren bu sistem kullanılarak istenilen ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlanabilir. Bu sisteme göre patent belgesi, ikinci aşamada her bir ülkenin ulusal ofisi tarafından verilmektedir.
3- Avrupa Patent Sözleşmesi Başvurusu (EPC): Türkiye'nin de dâhil olduğu 38 ülke üyesi vardır. Tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde tescil imkânı sağlamaktadır. 
4- Afrika'da Patent Başvuru Süreci (OAPI): 17 Fransızca konuşan Afrika ülkesini kapsayan patent başvuru sistemidir. 
5- Afrika'da Patent Başvuru Süreci (ARIPO): 19 İngilizce konuşan Afrika ülkesinde geçerli olan patent başvuru sistemidir.
6- Körfez Ülkeleri Başvurusu (GCC): Körfez iş birliği konseyi üye ülkelerinde geçerli olan başvuru sistemidir.
7- Avrasya Patent Sistemi (EAPC): Bu sistem, Rusya ve eski SSCB üyesi ülkelerde geçerli olan patent sistemidir.

PAYLAŞ: