PATENT TESCİLİ

Patent Değerleme Raporu

Patent gayri maddi bir mal varlığıdır. Dolayısı ile bir değere sahiptir. Ancak pek çok buluş sahibi patentinin değeri ne kadardır, patenti nasıl bir miktar ile satabilir ya da kiralayabilir bunu bilmemektedir.

Patent Değerleme, bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespit edilmesi işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dönüştürebilen bir yapıya sahiptir. Bilen Patent olarak bizler, uzun yıllardır akademik anlamda çeşitli üniversitelerde görev yapmış değerli danışmanlarımızın da desteği ile patent ve marka değerleme konularında profesyonel hizmet üretiyoruz. Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumunu finansal değerleriyle birlikte değerlendirmekteyiz.

01.01.2015 tarihinde çıkan yasa ile ülkemizde patentli ya da faydalı modelli ürünlerin satışından elde edilen gelirin vücuda getirdiği gelir vergisinin, ilgili patent ya da faydalı modele atfedilen kısmından %50 muaf tutulması söz konusudur.

PAYLAŞ: