YÖNETİCİLERİMİZ

Ömer KOCAKUŞAK

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan ERYILMAZ

Genel Müdür

Semih TURAN

Yönetici Ortak