PATENT TESCİLİ

Patent İhlal Analizi, Üretim Serbestliği

Üretilen ya da üretilecek ürünün, söz konusu bir patenti ihlal edip etmediğinin raporlanması ile ilgilidir. Her bir raporda tek bir patent incelemesi yapılır. Bir ürün, üretim yöntemi veya sistemin bir patenti ihlal edip etmediğinin incelenmesi sadece ürün ile patent istemlerinin karşılaştırılmasından öte, derin bilgi ve tecrübe gerektiren bir çalışmadır. İyi bir analiz sonucunda bir firma hayati derecedeki patent davalarından zararsız bir şekilde kurtulabilir.

ÜRETİM SERBESTLİĞİ (FREEDOM TO OPERATE) RAPORU
Bir ürünün ya da prosesin belirli patentler doğrultusunda üretilip üretilmeyeceğinin raporlanması ile ilgilidir. Bir ürün veya teknolojiye yatırım yapacak firmalar için o konuda Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde patent koruması olup olmadığının araştırılması gerekir. Bilen Patent bu hizmet ile üretilecek olan ürün veya teknoloji ile ilgili tespit edilen patentlerin teknik bakımdan risk oluşturup oluşturmadığını araştırarak herhangi bir risk durumunda nasıl bir çözüm yolu izlenmesi gerektiğini sunar. Bu çalışma kapsamlı veri tabanlarından tüm dünyadaki patent ve teknik bilgilerin (makale, kitap vb.) incelenmesi ile yapılır.

 
PAYLAŞ: