DUYURULAR

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ DESTEK PROGRAMI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
03.10.2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” vizyonunu gerçekleştirmede yol haritası 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’ni hazırladı.

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana bileşenden oluşan strateji doğrultusunda Teknololoji Odaklı Sanayi Hamlesi Destek Programın Makine Sektörü Çağrısı açılmıştır.

Programın amacı Yüksek Katma Değerli, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine destek sağlamaktır.

BAŞVURU

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’na başvurular, internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır. Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada olacaktır. Öncelikli Ürün Listesinde yer alan ürünleri üretimi hedeflenen projelerde Ar-Ge ihtiyacı varsa, bu program kapsamında TÜBİTAK başvurusunun da sunulması istenecektir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile desteklenecek yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanabilecektir. KOSGEB tarafından yatırım destekleri sağlanabilmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrı takvimi revize edilmiştir. Ön başvurular 6 Aralık 2019 tarihine kadar alınacaktır.

PAYLAŞ: