DUYURULAR

AR-GE FAALİYETLERİNDE KULLANILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE İLİŞKİN KDV İSTİSNASI 31/12/2022 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR
26.12.2019

(7201 Sayılı Kanun, 24/12/2019 Tarihinde yayınlanmıştır).

Yayımlanan Kanun’un 8’inci maddesi ile sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri için uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2019 tarihinden, 31/12/2022 Tarihine uzatılmıştır.

PAYLAŞ: